ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS అనంతపురము- పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (ఫేజ్-2) ఎంపిక జాబితాలు (1-పోస్ట్: 12వ ఎంపిక జాబితా) – కౌన్సెలింగ్ 30.06.2022 సాయంత్రం 04.00 గంటలకు నిర్వహించబడుతుంది.

APVVP-DCHS అనంతపురము- పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (ఫేజ్-2) ఎంపిక జాబితాలు (1-పోస్ట్: 12వ ఎంపిక జాబితా) – కౌన్సెలింగ్ 30.06.2022 సాయంత్రం 04.00 గంటలకు నిర్వహించబడుతుంది.

30/06/2022 30/06/2022 చూడు (275 KB)
APVVP-DCHS అనంతపురం- రేడియోగ్రాఫర్‌ల ఎంపిక జాబితాలు (ఫేజ్-1) (1-పోస్ట్: 7వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (ఫేజ్-2) (2-పోస్టులు: 11వ ఎంపిక జాబితా ) – కౌన్సెలింగ్ 30.06.2022న నిర్వహించబడుతుంది 10.30 AM.

APVVP-DCHS అనంతపురం- రేడియోగ్రాఫర్‌ల ఎంపిక జాబితాలు (ఫేజ్-1) (1-పోస్ట్: 7వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (ఫేజ్-2) (2-పోస్టులు: 11వ ఎంపిక జాబితా ) – కౌన్సెలింగ్ 30.06.2022న నిర్వహించబడుతుంది 10.30 AM.

29/06/2022 30/06/2022 చూడు (277 KB) Phase-2 (277 KB)
APVVP-DCHS, అనంతపురం – అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి వివిధ పోస్టుల కోసం రిక్రూట్‌మెంట్ – అభ్యంతరాలు/అభ్యర్థనలు స్వీకరించబడ్డాయి – అభ్యంతరాలు/అభ్యర్థనలకు సమాధానాలు(Speaking Orders) (నోటిఫికేషన్ నం.07-2021, Dt:.20.11.2021).

APVVP-DCHS, అనంతపురం – అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి వివిధ పోస్టుల కోసం రిక్రూట్‌మెంట్ – అభ్యంతరాలు/అభ్యర్థనలు స్వీకరించబడ్డాయి – అభ్యంతరాలు/అభ్యర్థనలకు సమాధానాలు(Speaking Orders) (నోటిఫికేషన్ నం.07-2021, Dt:.20.11.2021).

28/12/2021 06/12/2022 చూడు (363 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు