ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
UPHCs- NHM- 2nd selection list of Staff Nurses, Lab-Technician, Last Grade Services
UPHCs- NHM- 2nd selection list of Staff Nurses, Lab-Technician, Last Grade Services
23/11/2021 28/11/2021 చూడు (315 KB) 2nd Selection list of Lab-Technicians – UPHCs (283 KB) 2nd Selection list of Staff Nurses UPHCs (393 KB)
DM&HO – Filling up of existing and newly sanctioned vacancies of Lab-Tech-Gr.II, FNO & Sanitary Attender cum watchman.
DM&HO –  Filling up of existing and newly sanctioned vacancies of Lab-Tech-Gr.II, FNO & Sanitary Attender cum watchman.
21/11/2021 25/11/2021 చూడు (1 MB) Application for Notification 14 (1 MB)
APVVP-అనంతపురం-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్

APVVP-అనంతపురం-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం నోటిఫికేషన్

21/11/2021 29/11/2021 చూడు (687 KB)
DMHO -NHM – Final merit lists and selection list Monitoring consultant, RMNCH counselor and OT Technician

DMHO -NHM – Final merit lists and selection list  Monitoring consultant, RMNCH counselor and OT Technician

21/11/2021 25/11/2021 చూడు (281 KB) 2. Final merit list of OT Technician (279 KB) 3.Final merit list of RMNCH Counsellor (294 KB) 4 Selection list of Monitoring Consultant (280 KB) 5. Selection list of RMNCH Counsellor (305 KB)
Recruitment of Senior Assistant, Junior Assistant, Driver and Lascar posts

Recruitment of Senior Assistant, Junior Assistant, Driver and Lascar posts on OUTSOURCING basis under the Administrative Control of the Commanding Officer, 6th Andhra Battalion N.C.C, Anantapuramu.

15/11/2021 30/11/2021 చూడు (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు