ముగించు

శ్రీమతి .విజయలక్ష్మి

ఇమెయిల్ : aprao[at]nic[dot]in
హోదా : అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
మొబైల్ నం : 9493188810
ల్యాండ్‌లైన్ నం : 085542275811
ఫ్యాక్స్ నం : 08554274805