ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

వడపోత:
ఆనంతపురము

తేది 09/08/2019 న అనంతపురము జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్  నూతన ద్విభాషా వెబ్ సైట్ (https://ananthapuramu.ap.gov.in) శ్రీ ఎస్ .సత్యనారాయణ I.A.S., జిల్లా  కలెక్టర్ గారిచే ప్రారంభించబడింది….

వివరాలు వీక్షించండి