ముగించు

Ms నాగలక్ష్మి.యస్. ఐ.ఎ.ఎస్.,

K Naga Lakshmi.

కల్లెక్టరేట్, ,ఆనంతపురము

ఇమెయిల్ : collector_antp[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్టేట్
ఫోన్ : +919493188801
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : +918554274081