ముగించు

క్రొత్తది ఏమిటి

చిత్రం లేదు

APVVP – 2వ నోటిఫికేషన్ – డ్రగ్ డీ-అడిక్షన్ సెంటర్, DH, హిందూపూర్- ఎంపిక జాబితా, తుది మెరిట్ జాబితా & తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు

APVVP- డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, DH- హిందూపూర్ – పోస్టుల నియామకం-ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాలు & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితాలు

వివరాలు వీక్షించండి