ముగించు

నివాస ధృవీకరణ పత్రము

  • నివాస ధృవీకరణ పత్రము అనేది ఒక పౌరుడు నివసించు గ్రామము/పట్టణమును శాశ్వత ధృవీకరణ చేయును.
  • ఇది పౌరుని శాశ్వత నివాసము మరియు ఉపాధిని బట్టి నిర్ణయించబడును.
  •  నివాసము రెండు విధములుగా గుర్తించబడును .
  1.  సాధారణ
  2. పాస్ పోర్ట్.
  • నివాస ధృవీకరణ పత్రము పొందుటకు అవసరమగు పత్రములు
  1.  ధరఖాస్తు పత్రము.
  2.  రేషన్ కార్డు /ఓటరు కార్డు /ఆధార్ కార్డు.
  3.  ఇంటిపన్ను / టెలిఫోన్ బిల్లు / విద్యుత్ బిల్లు.
  4.  ఫోటో

సదరు సేవను ధరఖాస్తు పొందేవరకు కేటగారి “బి” గాను పొందిన తరువాత కేటగిరి ”ఎ” గాను పరిగణించబడును.

పర్యటన: http://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

దగ్గరలోని మీసేవ కేంద్రంలో సంప్రదించవలెను

ప్రాంతము : మీసేవ | నగరం : అనంతపురము | పిన్ కోడ్ : 515001