ముగించు

WALK-IN-INTERVIEW ON 11.08.2021 AT O/O DM&HO, ANANTHAPURAMU AT 10.30.AM TO 4.00 P.M

WALK-IN-INTERVIEW ON 11.08.2021 AT O/O DM&HO, ANANTHAPURAMU AT 10.30.AM TO 4.00 P.M
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
WALK-IN-INTERVIEW ON 11.08.2021 AT O/O DM&HO, ANANTHAPURAMU AT 10.30.AM TO 4.00 P.M

RECRUITMENT OF MEDICAL OFFICER POSTS ON A CONTRACT BASIS
IN VARIOUS SCHEMES/PROGRAMMES AND IN URBAN PRIMARY HEALTH CENTRES OF
ANANTHAPURAMU DISTRICT.
WALK-IN-INTERVIEW ON 11.08.2021 AT O/O DM&HO, ANANTHAPURAMU
AT 10.30.AM TO 4.00 P.M

10/08/2021 11/08/2021 చూడు (287 KB)