ముగించు

DMHO – NHM – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మైక్రోబయోల్జిస్ట్ ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్-అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను మెరిట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

DMHO – NHM – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మైక్రోబయోల్జిస్ట్ ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్-అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను మెరిట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
DMHO – NHM – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మైక్రోబయోల్జిస్ట్ ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్-అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను మెరిట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

DMHO – NHM – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మైక్రోబయోల్జిస్ట్ ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ మరియు ల్యాబ్-అసిస్టెంట్ పోస్టులకు గాను మెరిట్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

23/06/2021 29/06/2021 చూడు (330 KB)