ముగించు

APVVP-DCHS అనంతపురము-అనంతపురం జిల్లా APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ (Notification No. 02-2022, Dt.16.02.2022).

APVVP-DCHS అనంతపురము-అనంతపురం జిల్లా APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ (Notification No. 02-2022, Dt.16.02.2022).
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS అనంతపురము-అనంతపురం జిల్లా APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ (Notification No. 02-2022, Dt.16.02.2022).

APVVP-DCHS అనంతపురము-అనంతపురం జిల్లా APVVP హాస్పిటల్స్‌లో కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ (Notification No. 02-2022, Dt.16.02.2022).

16/02/2022 23/02/2022 చూడు (846 KB)