ముగించు

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా & ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 17.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా & ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 17.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా & ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 17.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – స్పీకింగ్ ఆర్డర్‌లు, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా & ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 17.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది

16/09/2022 19/09/2022 చూడు (648 KB)