ముగించు

APVVP-DCHS అనంతపురం- కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్- రేడియోగ్రాఫర్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 24.11.2022న ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

APVVP-DCHS అనంతపురం- కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్- రేడియోగ్రాఫర్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 24.11.2022న ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS అనంతపురం- కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్- రేడియోగ్రాఫర్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 24.11.2022న ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

APVVP-DCHS అనంతపురం- కంబైన్డ్ నోటిఫికేషన్- రేడియోగ్రాఫర్ పోస్ట్ కోసం ఎంపిక జాబితా – 24.11.2022న ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

23/11/2022 24/11/2022 చూడు (145 KB)