ముగించు

APVVP-కోవిడ్ -19 -కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ల ప్రత్యేక నియామకం (6 నెలల కాలానికి)

APVVP-కోవిడ్ -19 -కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ల ప్రత్యేక నియామకం (6 నెలల కాలానికి)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-కోవిడ్ -19 -కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ల ప్రత్యేక నియామకం (6 నెలల కాలానికి)
APVVP-కోవిడ్ -19 -కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు జనరల్ డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ల ప్రత్యేక నియామకం (6 నెలల కాలానికి)
12/05/2021 31/05/2021 చూడు (751 KB)