ముగించు

APVVP అనంతపురము జిల్లాలో – తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & స్టాఫ్ నర్సుల, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్) జాబితా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మరియు అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన థియేటర్ అసిస్టెంట్

APVVP అనంతపురము జిల్లాలో – తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & స్టాఫ్ నర్సుల, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్) జాబితా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మరియు అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన థియేటర్ అసిస్టెంట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP అనంతపురము జిల్లాలో – తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & స్టాఫ్ నర్సుల, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్) జాబితా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మరియు అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన థియేటర్ అసిస్టెంట్

APVVP అనంతపురము జిల్లాలో – తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & స్టాఫ్ నర్సుల,   ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్) జాబితా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మరియు అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన థియేటర్ అసిస్టెంట్

01/04/2021 04/04/2021 చూడు (729 KB) APVVP-Backlog recruitment-Staff Nurses provisional general merit list (760 KB) APVVP-~1 (781 KB)