ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం 1 వ ఎంపిక ఎంఎస్డబ్ల్యు గ్రేడ్ 2 మరియు 2 వ ఎంపిక చేసిన స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ 2, ల్యాబ్ అటెండెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 30.11.2020 న 10.00 AM GMC అనంతపురం

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం 1 వ ఎంపిక ఎంఎస్డబ్ల్యు గ్రేడ్ 2 మరియు 2 వ ఎంపిక చేసిన స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ 2, ల్యాబ్ అటెండెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 30.11.2020 న 10.00 AM GMC అనంతపురం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం 1 వ ఎంపిక ఎంఎస్డబ్ల్యు గ్రేడ్ 2 మరియు 2 వ ఎంపిక చేసిన స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ 2, ల్యాబ్ అటెండెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 30.11.2020 న 10.00 AM GMC అనంతపురం

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం 1 వ ఎంపిక ఎంఎస్డబ్ల్యు గ్రేడ్ 2 మరియు 2 వ ఎంపిక చేసిన స్టాఫ్ నర్స్, ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ 2, ల్యాబ్ అటెండెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 30.11.2020 న 10.00 AM GMC అనంతపురం

27/11/2020 30/11/2020 చూడు (2 MB) M.S.W.Gr.II (1 MB) DEO….. (1 MB) Lab Attendant (1 MB) Junior Assistant.. (2 MB) Pharmacist Grade-II (1 MB) Staff Nurse…. (2 MB) Storekeeper… (2 MB)