ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం, స్టాఫ్ నర్స్ మరియు అటెండర్ యొక్క 11 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 17.07.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ నందు అనంతపురము

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం, స్టాఫ్ నర్స్ మరియు అటెండర్ యొక్క 11 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 17.07.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ నందు అనంతపురము
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం, స్టాఫ్ నర్స్ మరియు అటెండర్ యొక్క 11 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 17.07.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ నందు అనంతపురము

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం, స్టాఫ్ నర్స్ మరియు అటెండర్ యొక్క 11 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 17.07.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ నందు అనంతపురము

14/07/2021 17/07/2021 చూడు (264 KB) Attender (1) (367 KB) Staff Nurse (1) (424 KB)