ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, 2 వ నోటిఫికేషన్‌లో రేడియోగ్రాఫర్‌ల 1 వ ఎంపిక జాబితా సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 జిఎంసి, నందు ,హాజరు కావలెను

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, 2 వ నోటిఫికేషన్‌లో రేడియోగ్రాఫర్‌ల 1 వ ఎంపిక జాబితా సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 జిఎంసి, నందు ,హాజరు కావలెను
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, 2 వ నోటిఫికేషన్‌లో రేడియోగ్రాఫర్‌ల 1 వ ఎంపిక జాబితా సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 జిఎంసి, నందు ,హాజరు కావలెను

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, 2 వ నోటిఫికేషన్‌లో రేడియోగ్రాఫర్‌ల 1 వ ఎంపిక జాబితా సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 జిఎంసి, నందు ,హాజరు కావలెను

11/05/2021 12/05/2021 చూడు (438 KB)