ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, ఎటిపి, స్టాఫ్ నర్స్,డేట్ ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ యొక్క 9 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 ,హాజరు కావలెను

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, ఎటిపి, స్టాఫ్ నర్స్,డేట్ ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ యొక్క 9 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 ,హాజరు కావలెను
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, ఎటిపి, స్టాఫ్ నర్స్,డేట్ ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ యొక్క 9 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 ,హాజరు కావలెను

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, ఎటిపి, స్టాఫ్ నర్స్,డేట్ ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ యొక్క 9 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 12.05.2021 న ఉదయం 10.00 ,హాజరు కావలెను

10/05/2021 12/05/2021 చూడు (367 KB) DEO (371 KB) Staff Nurse (429 KB)