ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సు యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 11.01.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు జిఎంసి, అనంతపురము

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సు యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 11.01.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు జిఎంసి, అనంతపురము
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సు యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 11.01.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు జిఎంసి, అనంతపురము

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సు యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 11.01.2021 న ఉదయం 10.00 గంటలకు జిఎంసి, అనంతపురము

08/01/2021 11/01/2021 చూడు (703 KB)