ముగించు

సీనియర్ రెసిడెంట్ స్పెషలిస్ట్ నియామకం కోసం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మెడికల్ కాలేజీ / జిజిహెచ్, అనంతపురం 15-9-2020 నుండి 20-9-2020 వరకు.

సీనియర్ రెసిడెంట్ స్పెషలిస్ట్ నియామకం కోసం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మెడికల్ కాలేజీ / జిజిహెచ్, అనంతపురం 15-9-2020 నుండి 20-9-2020 వరకు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సీనియర్ రెసిడెంట్ స్పెషలిస్ట్ నియామకం కోసం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మెడికల్ కాలేజీ / జిజిహెచ్, అనంతపురం 15-9-2020 నుండి 20-9-2020 వరకు.
సీనియర్ రెసిడెంట్ స్పెషలిస్ట్ నియామకం కోసం వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మెడికల్ కాలేజీ / జిజిహెచ్, అనంతపురం 15-9-2020 నుండి 20-9-2020 వరకు.
15/09/2020 20/09/2020 చూడు (673 KB)