ముగించు

సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ల ఎంచుకున్న జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన

సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ల ఎంచుకున్న జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ల ఎంచుకున్న జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురము

సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, స్టోర్ కీపర్ కమ్ క్లర్క్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మరియు అటెండర్ల ఎంచుకున్న జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన

సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 19.11.2020 న ఉదయం 10.30 గంటలకు జిఎంసి,అనంతపురము

 

17/11/2020 21/11/2020 చూడు (2 MB) Junior Asst. (2 MB) Storekeeper (2 MB) DEO (2 MB) Attender (2 MB)