ముగించు

సవరణ-అనంతపురము ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ COVID-19 ఐసోలేషన్ బ్లాక్‌ల కోసం ప్రత్యేక నియామక డ్రైవ్‌ను ఈ క్రింది కనబర్చిన ఖాళీ లను తాత్కాలిక పద్ధతిపై 6 నెలలు పనిచైయుటకు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

సవరణ-అనంతపురము ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ COVID-19 ఐసోలేషన్ బ్లాక్‌ల కోసం ప్రత్యేక నియామక డ్రైవ్‌ను ఈ క్రింది కనబర్చిన ఖాళీ లను తాత్కాలిక పద్ధతిపై 6 నెలలు పనిచైయుటకు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సవరణ-అనంతపురము ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ COVID-19 ఐసోలేషన్ బ్లాక్‌ల కోసం ప్రత్యేక నియామక డ్రైవ్‌ను ఈ క్రింది కనబర్చిన ఖాళీ లను తాత్కాలిక పద్ధతిపై 6 నెలలు పనిచైయుటకు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

సవరణ-అనంతపురము ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ COVID-19 ఐసోలేషన్ బ్లాక్‌ల కోసం ప్రత్యేక నియామక డ్రైవ్‌ను ఈ క్రింది కనబర్చిన ఖాళీ లను తాత్కాలిక పద్ధతిపై 6 నెలలు పనిచైయుటకు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

28/07/2020 05/08/2020 చూడు (938 KB)