ముగించు

లాబ్ అటెండెంట్, జిజిహెచ్, అనంతపురం (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌లో) పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక జాబితా

లాబ్ అటెండెంట్, జిజిహెచ్, అనంతపురం (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌లో) పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
లాబ్ అటెండెంట్, జిజిహెచ్, అనంతపురం (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌లో) పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక జాబితా
లాబ్ అటెండెంట్, జిజిహెచ్, అనంతపురం (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌లో) పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక జాబితా
మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంట్రోల్ డైరెక్టర్, ఎ.పి, విజయవాడ కింద

21/08/2020 31/08/2020 చూడు (99 KB)