ముగించు

రెండు డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ , ఒక ల్యాప్‌టాప్, ఒక స్కానర్ మరియు ప్రింటర్, ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ మరియు ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ మొదలైన వాటి కోసం జిల్లా మినరల్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ గనుల మరియు భూగర్భ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అనంతపుర ముకు సరఫరా చేయడానికి సీల్డ్ టెండర్లు

రెండు డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ , ఒక ల్యాప్‌టాప్, ఒక స్కానర్ మరియు ప్రింటర్, ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ మరియు ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ మొదలైన వాటి కోసం జిల్లా మినరల్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ గనుల మరియు భూగర్భ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అనంతపుర ముకు సరఫరా చేయడానికి సీల్డ్ టెండర్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రెండు డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ , ఒక ల్యాప్‌టాప్, ఒక స్కానర్ మరియు ప్రింటర్, ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ మరియు ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ మొదలైన వాటి కోసం జిల్లా మినరల్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ గనుల మరియు భూగర్భ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అనంతపుర ముకు సరఫరా చేయడానికి సీల్డ్ టెండర్లు 26/06/2020 02/07/2020 చూడు (385 KB) PC Notification (42 KB)