ముగించు

రిక్రూట్‌మెంట్ – సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురము – స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ II కోసం ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా-  కాంట్రాక్ట్ మరియు  అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై MNO, FNO, టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ మరియు స్ట్రెచర్ బేరర్‌ల కోసం సవరించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

రిక్రూట్‌మెంట్ – సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురము – స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ II కోసం ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా-  కాంట్రాక్ట్ మరియు  అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై MNO, FNO, టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ మరియు స్ట్రెచర్ బేరర్‌ల కోసం సవరించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రిక్రూట్‌మెంట్ – సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురము – స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ II కోసం ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా-  కాంట్రాక్ట్ మరియు  అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై MNO, FNO, టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ మరియు స్ట్రెచర్ బేరర్‌ల కోసం సవరించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

రిక్రూట్‌మెంట్ – సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురము –

స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ II కోసం ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా-

కాంట్రాక్ట్ మరియు  అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై MNO, FNO, టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ మరియు స్ట్రెచర్ బేరర్‌ల కోసం సవరించిన

ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

16/09/2020 19/09/2020 చూడు (876 KB) FNO (876 KB) Lab Technician (940 KB) MNO (1 MB) Staff Nurse (2 MB) Strecher Bearer (941 KB) Telecom operator (799 KB)