ముగించు

ప్రిన్సిపాల్ మెడికల్ కాలేజ్, అనంతపురం, ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్మెంట్ కొరకు , కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ విదానం లో ఉద్యోగ నియామకాలు.

ప్రిన్సిపాల్ మెడికల్ కాలేజ్, అనంతపురం, ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్మెంట్ కొరకు , కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ విదానం లో ఉద్యోగ నియామకాలు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రిన్సిపాల్ మెడికల్ కాలేజ్, అనంతపురం, ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్మెంట్ కొరకు , కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ విదానం లో ఉద్యోగ నియామకాలు.

ప్రిన్సిపాల్ మెడికల్ కాలేజ్, అనంతపురం, ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ కింద వివిధ పోస్టుల రిక్రూట్మెంట్ కొరకు , కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మరియు  ఔట్సొర్సింగ్  విదానం లో ఉద్యోగ నియామకాలు.

16/07/2020 31/07/2020 చూడు (278 KB)