ముగించు

ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ICDS woman and child welfare అనంతపురం కార్యాలయానికి వివిధ డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు స్కానర్‌లను సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటిఫికేషన్.

ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ICDS woman and child welfare అనంతపురం కార్యాలయానికి వివిధ డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు స్కానర్‌లను సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటిఫికేషన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ICDS woman and child welfare అనంతపురం కార్యాలయానికి వివిధ డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు స్కానర్‌లను సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటిఫికేషన్.
ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ICDS woman and child welfare అనంతపురం  కార్యాలయానికి వివిధ డెస్క్‌టాప్‌లు, 
ప్రింటర్లు మరియు స్కానర్‌లను సరఫరా చేయడానికి టెండర్ నోటిఫికేషన్. 
మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు మరియు సందేహాలుఉంటే, దయచేసి ఐసిడిఎస్ కార్యాలయం అనంతపురమును సందర్శించండి.
19/12/2020 26/12/2020 చూడు (491 KB)