ముగించు

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ పోస్టుల భర్తీ చేయుటకు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు హాజరుకావలెను. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ పోస్టుల భర్తీ చేయుటకు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు హాజరుకావలెను. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ పోస్టుల భర్తీ చేయుటకు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు హాజరుకావలెను. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని  పీడీయాట్రిసిన్ పోస్టుల భర్తీ చేయుటకు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము  నందు హాజరుకావలెను. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు  జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

GGH, ATP – RE-NOTIFICATION FOR THE POST OF PEDIATRICIAN

31/07/2021 06/08/2021 చూడు (574 KB)