ముగించు

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ మరియు స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులు భర్తీ చేయుటకు 05. 07. 2021 తేదీన జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ జరుపబడును. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ మరియు స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులు భర్తీ చేయుటకు 05. 07. 2021 తేదీన జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ జరుపబడును. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని పీడీయాట్రిసిన్ మరియు స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులు భర్తీ చేయుటకు 05. 07. 2021 తేదీన జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము నందు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ జరుపబడును. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మరియు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వైద్య విధాన పరిషత్, అనంతపురము వారి ఆద్వర్యంలోని  పీడీయాట్రిసిన్  మరియు స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులు భర్తీ చేయుటకు 05. 07. 2021 తేదీన జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము  నందు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ జరుపబడును. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ తో పాటు  జిరాక్స కాపీలు ల తో ఉదయం 10. 00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు హాజరుకావలెను.

03/07/2021 05/07/2021 చూడు (325 KB) APPLICATION FORM_0001 (337 KB)