ముగించు

డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క 16 వ ఎంపిక జాబితా

డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క 16 వ ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క 16 వ ఎంపిక జాబితా
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న 300 ఓ .సి.యస్   స్టాఫ్  నర్సు  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క 16 వ  ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
1) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క 16 వ ఎంపిక జాబితా
07/09/2021 10/09/2021 చూడు (285 KB)