ముగించు

టెండర్ నోటీసు- సిసు డెస్క్, వెస్సెల్స్ 2019-2020 సేకరించడానికి మరియు సరఫరా చేయడానికి

టెండర్ నోటీసు- సిసు డెస్క్, వెస్సెల్స్ 2019-2020 సేకరించడానికి మరియు సరఫరా చేయడానికి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్ నోటీసు- సిసు డెస్క్, వెస్సెల్స్ 2019-2020 సేకరించడానికి మరియు సరఫరా చేయడానికి

టెండర్ నోటీసు సిసు డెస్క్, వెస్సెల్స్ 2019-2020 సేకరించడానికి మరియు సరఫరా చేయడానికి

ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్

జిల్లా మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి సంస్థ

అనంతపురం జిల్లా

19/03/2020 10/04/2020 చూడు (296 KB)