ముగించు

టెండర్ నోటీసు – జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (ఎయిర్ కండిషనర్ & సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

టెండర్ నోటీసు – జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (ఎయిర్ కండిషనర్ & సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్ నోటీసు – జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (ఎయిర్ కండిషనర్ & సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

టెండర్ నోటీసు.
జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (ఎయిర్ కండిషనర్ & సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

అట్టాచ్మెంట్స్

1. ఎయిర్ కండిషనర్

2. సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్

సూపరింటెండెంట్

ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి

అనంతపురము

19/06/2020 27/06/2020 చూడు (134 KB) Tender Document of Surgical Equipments (115 KB)