ముగించు

టెండర్ నోటీసు. జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (పాథాలజీ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

టెండర్ నోటీసు. జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (పాథాలజీ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్ నోటీసు. జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (పాథాలజీ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

టెండర్ నోటీసు.
జనరల్ ఆసుపత్రి నందు వైద్య సామగ్రి (పాథాలజీ ఎక్విప్మెంట్) సేకరణ కోసం టెండర్ ఆహ్వానం . జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

16/03/2021 23/03/2021 చూడు (437 KB)