ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-2 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగముల యోక్క మూడవ ఎంపిక జాబితా.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-2 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగముల యోక్క మూడవ ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-2 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగముల యోక్క మూడవ ఎంపిక జాబితా.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో  ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-2 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగముల యోక్క  మూడవ ఎంపిక జాబితా.

20/11/2020 24/11/2020 చూడు (143 KB)