ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, ఎపిడమలోజిస్ట్మె, ఫీజియోథెరపిస్ట్, మైక్రో బియాలోజిస్ట్, డెంటల్ టెక్నీషియన్, పారా మెడికల్ ఉద్యోగములు మరియు ఇతర ఉద్యోగములు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన భర్తీ చేయుటకు సంబందించిన నోటిఫికేషన్.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, ఎపిడమలోజిస్ట్మె, ఫీజియోథెరపిస్ట్, మైక్రో బియాలోజిస్ట్, డెంటల్ టెక్నీషియన్, పారా మెడికల్ ఉద్యోగములు మరియు ఇతర ఉద్యోగములు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన భర్తీ చేయుటకు సంబందించిన నోటిఫికేషన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, ఎపిడమలోజిస్ట్మె, ఫీజియోథెరపిస్ట్, మైక్రో బియాలోజిస్ట్, డెంటల్ టెక్నీషియన్, పారా మెడికల్ ఉద్యోగములు మరియు ఇతర ఉద్యోగములు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన భర్తీ చేయుటకు సంబందించిన నోటిఫికేషన్.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు, ఎపిడమలోజిస్ట్మె, ఫీజియోథెరపిస్ట్, మైక్రో బియాలోజిస్ట్,  డెంటల్ టెక్నీషియన్, పారా మెడికల్ ఉద్యోగములు మరియు ఇతర ఉద్యోగములు కాంట్రాక్టు పద్ధతిన భర్తీ  చేయుటకు సంబందించిన నోటిఫికేషన్.

07/10/2020 10/10/2020 చూడు (861 KB)