ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఫార్మాసిస్టు యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఫార్మాసిస్టు యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఫార్మాసిస్టు యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
1) యన్.హెచ్.యమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల మూడవ  సెలక్షన్ జాబితా
2) యు. పి.హెచ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల రెండవ సెలక్షన్ జాబితా
3) కాంట్రాక్టు  స్టాఫ్ నర్సు  ల  తొమ్మిదవ  ఎంపిక జాబితా.
4) యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్సు  ల  ఐదవ   ఎంపిక జాబితా.
5) యన్.హెచ్.యమ్ ఫీజియోథెరపిస్ట్ ల నాల్గవ  సెలక్షన్ జాబితా
6) యన్.హెచ్.యమ్ ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు మూడవ సెలక్షన్ జాబితా
7) కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల ఐదవ ఎంపిక జాబితా
8) యమ్.యాన్.ఓ ల నాల్గవ   సెలక్షన్ జాబితా
9) యఫ్ .యాన్.ఓ ల  నాల్గవ సెలక్షన్ జాబితా
07/04/2021 13/04/2021 చూడు (331 KB) 2) 2nd SelectionList UPHC Medical Officer (394 KB) 3) Contract Staff Nurses 9th selection list (505 KB) 4) NHM Staff Nurse 5th Selection list (333 KB) 5) 4th Selection List Physiotheropist (312 KB) 6) 3rd Selection list of LT under NHM (278 KB) 7) 5th Selection Pharmacists (325 KB) 8) MNO Selection list 4 (283 KB) 9) FNO Selection list 4 (283 KB)