ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధిలోని జాతీయ ఆరోగ్య పధకం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లోని వివిధ Programmeల కింద కంటారాక్టు పద్ధతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉండీ ఉద్యోగం కొరకై దరఖాస్తు చేసుకున్నఅభ్యర్థుల PHYSIOTHERAPIST (మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్) ఎంపిక జాబితా మరియు హాస్పిటల్ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా , శానిటరీ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధిలోని జాతీయ ఆరోగ్య పధకం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లోని వివిధ Programmeల కింద కంటారాక్టు పద్ధతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉండీ ఉద్యోగం కొరకై దరఖాస్తు చేసుకున్నఅభ్యర్థుల PHYSIOTHERAPIST (మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్) ఎంపిక జాబితా మరియు హాస్పిటల్ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా , శానిటరీ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధిలోని జాతీయ ఆరోగ్య పధకం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లోని వివిధ Programmeల కింద కంటారాక్టు పద్ధతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉండీ ఉద్యోగం కొరకై దరఖాస్తు చేసుకున్నఅభ్యర్థుల PHYSIOTHERAPIST (మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్) ఎంపిక జాబితా మరియు హాస్పిటల్ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా , శానిటరీ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధిలోని జాతీయ ఆరోగ్య పధకం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లోని వివిధ  Programmeల కింద కంటారాక్టు పద్ధతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉండీ ఉద్యోగం కొరకై దరఖాస్తు చేసుకున్నఅభ్యర్థుల PHYSIOTHERAPIST (మల్టీ రిహాబిలిటేషన్ వర్కర్)  ఎంపిక జాబితా  మరియు హాస్పిటల్ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా , శానిటరీ అటెండెంట్ రెండవ ఎంపిక జాబితా

23/12/2020 28/12/2020 చూడు (1 MB) HOSPITAL_ATTENDANT (1,012 KB) SANITARY_ATTENDANT (890 KB)