ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము స్టాఫ్ అభ్యర్థుల యొక్క 07 వ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము స్టాఫ్ అభ్యర్థుల యొక్క 07 వ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము స్టాఫ్ అభ్యర్థుల యొక్క 07 వ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము   స్టాఫ్  అభ్యర్థుల యొక్క 07 వ  ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది

11/12/2020 18/12/2020 చూడు (275 KB)