ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాపర్, పి.యం.ఓ.ఓ, యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాపర్, పి.యం.ఓ.ఓ, యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాపర్, పి.యం.ఓ.ఓ, యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు,  ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రేడియోగ్రాపర్, పి.యం.ఓ.ఓ, యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్  జనరల్ మెరిట్ లిస్టు ఉంచడమైనది.

21/08/2020 31/08/2020 చూడు (6 MB) Radiographer Final Merit List (216 KB) Pharmacist Final Merit list (3 MB) PMOO Final Merit list (592 KB) MNO Final merit list (442 KB) Lab-Technician Gr.-II Final merit list (2 MB) FNO final Merit list (211 KB)