ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, , హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, , హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, , హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, , హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్  సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

06/12/2020 10/12/2020 చూడు (836 KB) social_worker (1 MB) Hospital_Attendant (1 MB) epidimologist (788 KB) 1607191353932blood_bank_lab_technician (747 KB)