ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి- హెచ్ఐవి వైరల్ లోడ్ లాబ్ -ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ -సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి- హెచ్ఐవి వైరల్ లోడ్ లాబ్ -ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ -సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి- హెచ్ఐవి వైరల్ లోడ్ లాబ్ -ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ -సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి- హెచ్ఐవి వైరల్ లోడ్ లాబ్ -ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ -సెలక్షన్ జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

06/12/2020 10/12/2020 చూడు (482 KB) LAB_TECHNICIAN (771 KB) TECHNICAL_OFFICER (743 KB)