ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు   స్టాఫ్ నర్సు  ఉద్యోగము కొరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ప్రకటించడమైనది. 

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు   స్టాఫ్ నర్సు  ఉద్యోగము కొరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ప్రకటించడమైనది. 
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు   స్టాఫ్ నర్సు  ఉద్యోగము కొరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ప్రకటించడమైనది. 

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ లోని వివిధ కార్యక్రమము ల క్రింద పనిచేయుటకు   స్టాఫ్ నర్సు  ఉద్యోగము కొరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ప్రకటించడమైనది.

1) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – యాన్.హెచ్.యమ్   స్టాఫ్  నర్సుల ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా

27/11/2020 30/11/2020 చూడు (2 MB)