ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, ఫీజియోథెరఫిస్ట్, (మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్), హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, ఫీజియోథెరఫిస్ట్, (మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్), హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, ఫీజియోథెరఫిస్ట్, (మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్), హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి-ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా – ఎపిడిమాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, ఫీజియోథెరఫిస్ట్, (మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్), హాస్పిటల్ అటెండెంట్, శానిటరీ అటెండెంట్, బ్లడ్ బ్యాంకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్

26/11/2020 29/11/2020 చూడు (745 KB) epidimologist (771 KB) hospital_attendant (889 KB) NTCP_SOCIAL_WORKER (870 KB) physiotherapist (778 KB) sanitary_attendant (644 KB)