ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్నహెచ్‌ఐవి వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్‌లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్నహెచ్‌ఐవి వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్‌లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్నహెచ్‌ఐవి వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్‌లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్నహెచ్‌ఐవి వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్‌లో టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

21/11/2020 24/11/2020 చూడు (87 KB) HIV VIRAL LOAD LAB LT Provisional Merit List (291 KB) HIV VIRAL LOAD LAB TO Provisional Merit List (261 KB)