ముగించు

జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శా ఖాదికారి అనంతపురము – నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ క్రింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పనిచేయుటకు ఈ క్రింది క్యాడర్లకు దరకాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా ఇక్కడ అభ్యర్థుల పరిశీలనార్థం ఉంచడమైనది. ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ 17. 12. 2020 న ఉదయము 10. గంటలకు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ లతో రావలెనని తెలపడమైనది. స్టాఫ్ నర్స్ లు అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి కార్యాలయానికి రావలసినదిగా కోరడమైనది.

జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శా ఖాదికారి అనంతపురము – నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ క్రింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పనిచేయుటకు ఈ క్రింది క్యాడర్లకు దరకాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా ఇక్కడ అభ్యర్థుల పరిశీలనార్థం ఉంచడమైనది. ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ 17. 12. 2020 న ఉదయము 10. గంటలకు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ లతో రావలెనని తెలపడమైనది. స్టాఫ్ నర్స్ లు అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి కార్యాలయానికి రావలసినదిగా కోరడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శా ఖాదికారి అనంతపురము – నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ క్రింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పనిచేయుటకు ఈ క్రింది క్యాడర్లకు దరకాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా ఇక్కడ అభ్యర్థుల పరిశీలనార్థం ఉంచడమైనది. ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ 17. 12. 2020 న ఉదయము 10. గంటలకు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ లతో రావలెనని తెలపడమైనది. స్టాఫ్ నర్స్ లు అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి కార్యాలయానికి రావలసినదిగా కోరడమైనది.

జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య  శా ఖాదికారి అనంతపురము – నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ క్రింద  కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పనిచేయుటకు  ఈ క్రింది క్యాడర్లకు దరకాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా ఇక్కడ అభ్యర్థుల పరిశీలనార్థం ఉంచడమైనది. ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ 17. 12. 2020 న ఉదయము 10. గంటలకు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ లతో రావలెనని తెలపడమైనది. స్టాఫ్ నర్స్ లు అదే రోజు మధ్యాహ్నం గంటలకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి కార్యాలయానికి రావలసినదిగా కోరడమైనది.

15/12/2020 17/12/2020 చూడు (279 KB) Dental Tech,Psychologist, Motnitoring Consultant (45 KB) Lab-Technician (280 KB) Microbiologist (157 KB) MO- Dental (337 KB) Opthometrict (131 KB) OT Technician (285 KB) Pharmacists (167 KB) RMCH Counseler (280 KB) Social Worker (279 KB) Specialist – OBG (176 KB) Speicialist – Pediatrician (159 KB) Staff Nurse – Final Merit List (2 MB) Staff Nurse Selection List (538 KB) Support and Security Staff (281 KB) Support Staff (278 KB)