ముగించు

జిల్లా క్షయ వ్యాధి నివారణ అధికారి అనంతపురము (RNTCP) కాంట్రాక్టు నియామకం

జిల్లా క్షయ వ్యాధి నివారణ అధికారి అనంతపురము (RNTCP) కాంట్రాక్టు నియామకం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా క్షయ వ్యాధి నివారణ అధికారి అనంతపురము (RNTCP) కాంట్రాక్టు నియామకం

జిల్లా క్షయ వ్యాధి నివారణ అధికారి  కార్యాలయం అనంతపురము (RNTCP) కాంట్రాక్టు నియామకాలు (SMO-1, MO(GMC)-1, PPM COORDINATOR-1, STS-3, TBHV-3)  తేది 20-09-2019 సమయం ఉదయం 10 గంటలకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి వారి కార్యాలయం నందు నిర్వహించబడును ( Walk- in-Interview)

04/09/2019 21/09/2019 చూడు (475 KB)