ముగించు

జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్- జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్, అనంతపురం జిల్లా, జిల్లా ఆసుపత్రిలో 6 నెలల పాటు VRDL ల్యాబ్‌లో పనిచేయడానికి వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. (నోటిఫికేషన్ నం.01- 2021, Dt.20.12.2021).

జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్- జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్, అనంతపురం జిల్లా, జిల్లా ఆసుపత్రిలో 6 నెలల పాటు VRDL ల్యాబ్‌లో పనిచేయడానికి వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. (నోటిఫికేషన్ నం.01- 2021, Dt.20.12.2021).
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్- జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్, అనంతపురం జిల్లా, జిల్లా ఆసుపత్రిలో 6 నెలల పాటు VRDL ల్యాబ్‌లో పనిచేయడానికి వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. (నోటిఫికేషన్ నం.01- 2021, Dt.20.12.2021).
జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్- జిల్లా ఆసుపత్రి, హిందూపూర్, అనంతపురం జిల్లా, జిల్లా ఆసుపత్రిలో 6 నెలల పాటు VRDL ల్యాబ్‌లో పనిచేయడానికి వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. (నోటిఫికేషన్ నం.01- 2021, Dt.20.12.2021).
20/12/2021 25/12/2021 చూడు (216 KB)