ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr.II కోసం APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr.II కోసం APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr.II కోసం APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr.II కోసం APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్

07/08/2021 13/08/2021 చూడు (1,015 KB)