ముగించు

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి లో నర్సులు మరియు పారామెడియాలాండ్ యొక్క పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో నింపడానికి నోటిఫికేషన్

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి లో నర్సులు మరియు పారామెడియాలాండ్ యొక్క పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో నింపడానికి నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి లో నర్సులు మరియు పారామెడియాలాండ్ యొక్క పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో నింపడానికి నోటిఫికేషన్

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి లో నర్సులు మరియు పారామెడియాలాండ్ యొక్క పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో నింపడానికి నోటిఫికేషన్

07/07/2020 22/07/2020 చూడు (231 KB)