ముగించు

అనంతపురము జిల్లా వైద్యాధికారి పరిధి లో 14 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులు భర్తీ చేయుట గురించి.

అనంతపురము జిల్లా వైద్యాధికారి పరిధి లో 14 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులు భర్తీ చేయుట గురించి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లా వైద్యాధికారి పరిధి లో 14 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులు భర్తీ చేయుట గురించి.

అనంతపురము జిల్లా వైద్యాధికారి పరిధి లో 14 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులు భర్తీ చేయుట గురించి.

ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టు సంబందించిన నోటిఫికేషన్ మరియు అప్లికేషన్.

06/05/2020 09/05/2020 చూడు (345 KB)