ముగించు

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు పోస్టులా నియామకాలు గురించి.

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు పోస్టులా నియామకాలు గురించి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు పోస్టులా నియామకాలు గురించి.

1) 55 స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా.

29/04/2020 12/05/2020 చూడు (988 KB)